iPlatform jako alternatywa dla intranetu

Cel: Stworzenie platformy angażującej i motywującej pracowników i służącej do przekazywania najnowszych informacji o tym, co dzieje się w firmie.


Klient: Duża firma z branży IT.

Jest wiele rozwiązań intranetowych, z których korzystają korporacje, jednak ich dużym minusem jest brak kontaktu z pracownikami logującymi się z zewnętrznej sieci.

W dobie pandemii i pracy zdalnej stało się to rażącym problemem wielu firm. Podobne platformy takie jak Workplace są zazwyczaj drogie, nie dają możliwości większej ingerencji w ustawienia personalizacji i wciąż generują szum komunikacyjny poprzez natłok informacji. iPlatform okazała się rozwiązaniem doskonałym wpływającym na priorytetyzację informacji, kompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów w jednym miejscu i łatwość w ich wyszukiwaniu, Pracodawca, publikując aktualności, wydarzenia, czy inne istotne informacje sam decyduje, gdzie chce wyświetlić określone elementy i jak bardzo mają się rzucać w oczy na platformie.

Może decydować, które informacje mają mieć możliwość komentowania i dyskusji przez użytkowników, a które nie. Pozostawienie administratorowi posta swobody ustawień nie powoduje tworzenia się zbędnych szumów, a same informacje pozwala przedstawić w klarownej formie.
Centrum zgłoszeń personalizowane, dzięki któremu pracodawca jest w stanie określić tematy oraz wyznaczyć osoby będące za nie odpowiedzialne, tak by każde zgłoszenie pracownika w określonym temacie zostało, jak najszybciej rozwiązane. Co więcej, możesz umieszczać prezentacje i materiały szkoleniowe na platformie, by pracownicy mogli do nich wracać. iPlatforma udostępnia również narzędzia, które pozwolą w przyjemny sposób ów prezentacje szybko przygotować. Dla utrwalenia i sprawdzenia wiedzy odbiorców, jak i dla samego uatrakcyjnienia prezentacji istnieje możliwość utworzenia quizu. Oczywiście można je także wykorzystywać w celach bardziej rozrywkowych lub opiniotwórczych w formie ankiet. Zaimplementowany moduł komunikacji umożliwia kontakt na wielu płaszczyznach z jednego miejsca. Można tworzyć e-maile do klientów, tworzyć newslettery z podsumowaniem tygodnia, wiadomości typu Push z wieściami o nowościach na platformie, SMS-y do pracowników i klientów informujące o sukcesach, spotkaniach czy postępach, a także nadawać im konkretny czas wysłania oraz ustawiać automatyczne powiadomienia. Z jednego miejsca możesz również kierować komunikacją employer brandingowa na kanałach social media: Facebook, Linkedin czy Twitter. By pobudzić zaangażowanie pracowników, wnieść nieco rywalizacji, ale i dać możliwość dzielenia się na przykład swoimi osiągnięciami i nie tylko, pracodawca organizuje cykliczne konkursy zdjęciowe, w których na zgłaszane fotografie głosują wewnętrznie pracownicy. Zdjęcia mogą być związane np. ze zdrowym stylem życia, wartościami firmy czy promocją działań CSR. Każdy pracownik uzyskane w konkursie punkty może wymienić na wybraną przez siebie nagrodę z przygotowanego katalogu, który może być zasugerowany lub specjalnie stworzony przez pracodawcę.

CASE STUDIES

Poznaj nas lepiej!