Zarządzenie relacją z klientami na podstawie case study IATI

Potrzeba/cel:

IATI (Instytut Autostrada Technologii i Innowacji) to wirtualny instytut badawczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. IATI tworzy wielopartnerską sieć współpracy, działając w ramach konsorcjum. Celem IATI było stworzenie jednego miejsca – narzędzia, platformy, w którym skupione zostałyby wszystkie trzy środowiska. Funkcją narzędzia miało być wyszukiwanie i łączenie zweryfikowanych partnerów do współpracy przy realizowanych projektach.

Rozwiązanie:

Stworzenie dedykowanej platformy, która w jednej bazie zawierałaby najważniejsze informacje dotyczące naukowców i firm, ujednolicone w jednym miejscu. Dzięki funkcjonalnościom platformy przepływ kontaktów został uproszczony do niezbędnego minimum, a Instytut jako Administrator platformy weryfikuje całą bazę kontaktów oraz procesy i postępy realizacji poszczególnych projektów.
Wykorzystane moduły IPLATFORM:

 • Baza Wiedzy – moduł, w którym publikowane są najważniejsze informacje ogólne kierowane do dedykowanej grupy odbiorców: naukowców, firmy lub oby tych grup naraz,
 • Wydarzenia i konsultacje IATI – moduł umożliwiający dołączenie do wydarzeń live, online lub prowadzonych w formule hybrydowej; moduł umożliwia opcję zapisu na wydarzenie i wygenerowania kodu QR, dzięki któremu uczestnik następnie dołącza do wydarzenia; z poziomu modułu możliwe jest generowanie raportów i list uczestników,
 • Aktualności – moduł, do którego w szybki i łatwy sposób dodawane są najważniejsze aktualne informacje i dedykowane wybranej grupie odbiorców lub wszystkich użytkownikom platformy,
 • Reklama – moduł umożliwiający wstawianie płatnych lub bezpłatnych reklam w postaci banerów, widocznych w postaci slajdera lub banerów ułożonych jeden pod drugim,
 • Przydatne dokumenty – lista dokumentów w wersji PDF, z możliwością pobrania; dokumenty mogą mieć charakter ogólny – kierowany do wszystkich, lub być dedykowane wybranej grupie odbiorców,
 • Baza Naukowców i Firm –moduł skupiający w jednym miejscu naukowców i firmy, umożliwiający im wewnętrzny research i dobór naukowca lub firmy do wybranego projektu; moduł podzielony jest na dwie kategorie (naukowcy, firmy), spośród których użytkownik wybiera potencjalnego partnera do współpracy według wytycznych typu: specjalizacja, doświadczenie projektowe, branże, z którymi chciałbyś/chciałabyś współpracować; aby znaleźć się w Bazie Naukowców i Firm, użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny z poziomu aplikacji, który następnie weryfikowany jest przez administratora IATI i udostępniany w Bazie,
 • Zarządzanie Bazą Naukowców i Firm – moduł służący do zarządzania bazą naukowców i firm,
 • Prezentacje – moduł pozwalający na tworzenie prezentacji na platformie, dostępnych wybranej grupie odbiorców, z możliwością zintegrowania z wybranym quizem/ankietą, materiałem merytorycznym, informacją w aktualnościach,
 • Firmy projektowe – moduł umożliwiający rozpoczęcie nowego projektu od zera, pozwalający na dobranie odpowiedniej firmy i kadry naukowej do określonego pomysłu; użytkownik, który ma tylko pomysł, w dedykowanym, krótkim formularzu opisuje ogólne założenia projektu i wybiera branżę, formularz trafia do administratora IATI, który dobiera odpowiednich potencjalnych partnerów do współpracy i łączy kontakty,
 • Wsparcie projektowe
 • Użytkownicy – moduł koncentrujący w jednym miejscu wszystkich użytkowników (naukowców, firmy, pracowników IATI, administratorów), z poziomu którego można sprawdzić dane użytkownika, dziedzinę naukową lub rodzaj prowadzonej działalności oraz zarządzać profilem użytkownika (umożliwić mu dołączenie do platformy, zablokować, zresetować hasło),
 • Role w zespole – moduł grupujący użytkowników według przypisanych funkcji, np. użytkownik, administrator
 • Moduł komunikacji – intuicyjny, przejrzysty proces zarządzania komunikacją mail i sms kierowaną do użytkowników platformy; moduł komunikacji pozwala na tworzenie szablonów (mail, sms) planowanie wysyłki, wybór grupy odbiorców, weryfikację historii wysyłek, raportowanie
 • Grupy użytkowników – moduł grupujący użytkowników według określonych wartości, np. naukowiec, firma, zalogowany po raz pierwszy, nieaktywny etc.; dzięki stworzeniu dedykowanych grup, w następnej kolejności można w łatwy sposób docierać z wybraną komunikacją do określonych grup,
 • Raporty – moduł raportujący do pliku CSV raporty użytkowników, komunikacji, aktywności, logowań, udziału w wydarzeniach, komentarzy pod wybranymi artykułami etc.,
 • Formularz kontaktowy – moduł pozwalający na kontakt z wybranym działem organizacji lub określonym problemem przez dedykowany formularz kontaktowy.

  Najważniejsze dane:
  <24h na uruchomienie platformy i formularza rejestracyjnego
  Nielimitowana liczba komunikatów push i mail
  Łatwa i szybka weryfikacja użytkowników dołączających do platformy

CASE STUDIES

Poznaj nas lepiej!